Perianalne fistule

Perianalne fistule (Fistulae perianalis)

Analna fistula (kanal) predstavlja hroničnu potpunu-otvorenu komunikciju između šupljine čmarnog creva i kože oko čmara. Prema putu razvoja kanalića fistule se dele na: međumišićne površne, ispod kože pored čmara, međumišićne duboke, visoke fistule iznad mišića koji kontrolišu stolicu.

Indikacije za operativni zahvat

Postojanje otvora fistule pored čmarnog creva iz kojeg se više nedelja cedi tečni i gnojni sadržaj i prlja veš. Na fistulu se može cediti i stolica.

Pre-operativna ispitivanja i priprema

Osnovno je pažljivim sondiranjem (sonda sa tupim, dugmetastim vrhom) identifikovati kanal, kao i unutrašnji otvor fistule u čmarnom crevu i izbegavati pogrešne puteve. Slikanje i identifikacija fistule može se izvršiti i rentgenološki nakon ubrizgavanja kontrasta u fistulu. Preoperativno se vrši čišćenje creva u trajanju od 2 dana sredstvima za čišćenje i klizmama uz tečnu dijetu.

Procedura

Fistulozni kanal se otvara incizijom (rasecanjem) kože i mekih tkiva preko sonde. Posle čišćenja i zaustavljanja krvarenja, rana se ostavlja otvorenom da zarasta iz dubine. U početku se redovno previja a nakon toga se provode tople kupke.

Dužina ležanja u bolnici

Prosečno je potrebno kod operacija analne fistule 3 do 5 dana ležanja u bolnici.

Trajanje postoperativnog oporavka

Uz redovno previjanje u početku, higijenu i tople kupke rana obično zarasta za 4 do 6 nedelja.

Ishrana pacijenta u pripremnom periodu i opis pripreme ukoliko je potrebna

U pripremnom periodu savetuje se crevna dijeta bez viška začina i podražajnih sastojaka uz redovnu stolicu i mlake sedeće kupke. Pre same operacije dva dana se provodi čišćenje creva sredstvima za čišćenje i klizmama.